LÀM QUEN CHỮ CÁI: L,M,N

BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN LÀM QUEN CHỮ CÁI: NHÓM CHỮ L, M, N ĐỐI TƯỢNG: TRẺ 5-6 TUỔI   x https://www.youtube.com/watch?v=zlNbRBUu_xo&feature=youtu.be

ÔN BẢNG CHỮ CÁI

BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI NỘI DUNG: ÔN TẬP CHỮ CÁI ĐỐI TƯỢNG; TRẺ 5-6 TUỔI x https://www.youtube.com/watch?v=IX_72QdSyUQ&feature=share

BÀI THƠ :”HOA KẾT TRÁI”

BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC LÀM QUEN TÁC PHẨM VĂN HỌC Đề tài: thơ “Hoa kết trái” Đối tượng: trẻ 4-5 tuổi x https://www.youtube.com/watch?v=XR8Fy9zA_is