BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN

Tháng Sáu 8, 2020 10:27 sáng

Hướng dẫn dạy trẻ làm con lật đật đật đồ chơi

Độ tuổi: trẻ 5-6 tuổi

Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hải Yến- MN Cộng Hòa

https://www.youtube.com/watch?v=O7KH22EUn90