LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Tháng Tư 2, 2020 5:15 chiều

Bài thơ Đi chơi phố- Triệu Thị Lê

Ði chơi phố
Gặp đèn đỏ
Dừng lại thôi
Không qua vội
Ðèn vàng rồi
Tiếp đèn xanh
Nào nhanh nhanh
Qua đường nhé!