ÔN NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT HÌNH TRÒN, HÌNH VUÔNG, HÌNH TAM GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT

Tháng Sáu 8, 2020 3:41 chiều

BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN

LÀM QUEN VỚI TOÁN

Đề tài: ôn nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật

Đối tượng: trẻ 3-4 tuổi

 

https://www.youtube.com/watch?v=oxr3PYE0cg4