CÂU TRUYỆN “RÙA CON TÌM NHÀ”

Tháng Sáu 8, 2020 3:38 chiều

BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN

LÀM QUEN TÁC PHẨM VĂN HỌC

Đề tài: truyện “Rùa con tìm nhà”

Đối tượng: trẻ 3-4 tuổi

https://www.youtube.com/watch?v=TRaU68qo_cg